Tuesday, May 1, 2018

அனைவருக்கும் . . .


உழைக்கும் மக்களின் உன்னத தினம் . . .
போராடும் உழைப்பாளி மக்களுக்கு எழுச்சி அளிக்கும் தினம் . . .
தியாக முன்னோரை நினைவு கொள்ளும் தினம் . . .
உங்கள் குருதியால் கொடியை சிவப்பாக்கிய தோழர்களே,
உங்கள் பாதையில் எங்கள் பயணம்  உறுதியோடு . . .

அனைவருக்கும்

புரட்சிகர மே தின வாழ்த்துக்கள்  . . .

1 comment: