Tuesday, July 30, 2019

வீரர்களை கோழைகள் கொண்டாடுவார்களா?


திப்பு சுல்தான் விழாவை யெட்டி ரத்து செய்துள்ளதில் வியப்பில்லை.

கோழைகளால் வீரர்களை கொண்டாட முடியாது.

திப்பு சுல்தான் பெயரை உச்சரிக்கும் தகுதி கூட இல்லாத யெட்டி விழா கொண்டாடுவதுதான் திப்புவிற்கு இழுக்கு.

No comments:

Post a Comment